Göktürk Ek Hizmet Binası

Göktürk’ün en büyük hizmeti olacak olan Göktürk 2. giriş projesinin uygulanması için Belediyemizin ek hizmet binasını yıkacağız. Belediye hizmetlerinin aksamaması için yeni ek hizmet binası inşa edeceğiz.

Proje Detayları

Neler Yaptık?