Rami Millet Bahçesi

Metropol ölçeğindeki projenin etrafını bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda yeniliyoruz. Rami halkının mekansal ihtiyaçlarını kendi mahallesinde karşılayacağı nitelikli alanlar oluşturuyoruz.

Proje Detayları

Neler Yaptık?